Občianske združenie HANUŠÁČIK pri Základnej škole v Hanušovciach nad Topľou

pre Vás pripravilo seminár:

 

Práca s elektronickými schránkami OVM – eGovernment pre OVM v praxi, základné funkcionality ÚPVS

 

Na základe legislatívy:

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)

Vyhláška č. 8/2014, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

 

Cieľová skupina: školy, inštitúcie, súkromné osoby

Miesto školenia: ZŠ Hanušovce, učebňa IKT

Začiatok seminára: 14:00 hod.        Koniec seminára: 17:00 hod.

 

Po dohode je možné  usporiadať školenie aj vo vašich priestoroch v dohodnutom termíne.

 

Cena seminára: 30 € pre inštitúcie       (15€ pre súkromné osoby a členov OZ)

Poplatok uhradiť prevodom na účet alebo v hotovosti na školení.

V cene seminára:                                           

  • pracovný materiál
  • občerstvenie počas seminára

Lektori:

Mgr. Ján Molitoris, t.č. 0911 526 913

PaedDr. Viera Hodošková, 0907 220 441

PROGRAM

  • Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk
  • Elektronické schránky, ich zariadenia, aktivácia a správa
  • Prihlasovanie, eID karta, eID klient, ovládače, aplikácia na podpisovanie
  • Používanie modulov na www.slovensko.sk

Na školenie je nutné si priniesť svoje eID (občiansky preukaz s čipom)! 

 

    Kedže sa vám chceme čo najviac individuálne venovať, na jeden termín sa môže prihlásiť najviac 10 osôb.

 

                                                                                                                                                                                                               

IČO:  42339791                                                   Číslo účtu: SK 56 0200 0000 0031 1758 8251

Prihláška

Práca s elektronickými schránkami OVM